Władze Oddziału

Kadencja 2022-2026 wybrane na Walnym Zgromadzeniu

Skład Zarządu
Prezes Sławomir Kwiecień
Wiceprezes Zdzisław Kozdrach
Wiceprezes Jerzy Bochnia
Sekretarz Paweł Michajluk
Skarbnik Hanna Kalita
Członek Zarządu Jan Lalak
Członek Zarządu Henryk Glik
Członek Zarządu Tadeusz Wojcieszek
Członek Zarządu Andrzej Michalczewski
Członek Zarządu Mariusz Szymańczak

 

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Ryszard Trojanowski
Członek
Członek

 

Skład Sądu Koleżeńskiego
Przewodniczący
Członek
Członek

 

Delegaci na WZD SIMP