Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Oddział w Radomiu

TRADYCJA STOWARZYSZENIA

Początki zorganizowanej działalności społecznej mechaników w Polsce, datujące się od II połowy XIX w., prowadzone były w ramach ogólnych stowarzyszeń technicznych tj. Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie, Krakowskiego Towarzystwa Technicznego oraz Stowarzyszenia Technicznego w Warszawie. Proces integracji społecznego ruchu mechaników nastąpił na początku XX w.

SIMP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą około 10 000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych.
Rodowód SIMP sięga 1926 roku.

Oddział Radomski SIMP powstał w kwietniu 1935 roku, jako pierwszy oddział w kraju, licząc w dniu założenia 40 członków.
Mamy za sobą ponad siedemdziesiąt lat tradycji i doświadczenia w pracy inżynierskiej i stowarzyszeniowej.

Obecnie, poza działalnością statutową i podtrzymywaniem tradycji stowarzyszeniowej, Oddział Radomski SIMP jest otwarty na wszelkie formy współpracy mieszczące się w zakresie naszej działalności statutowej. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Oddział Radomski SIMP skupia wysokiej klasy kadrę inżynierską, naukową i rzeczoznawców, którzy posiadają kwalifikacje do wykonywania:

  • Opinii o innowacyjności, np. do wniosków o dotacje z funduszy UE,
  • Opinii technicznych,
  • Wyceny maszyn, urządzeń i pojazdów.
  • Oceny zgodności,
  • Ekspertyz,
  • Projektów technicznych,
  • Projektów konstrukcyjnych,
  • Projektów technologicznych,

SIMP jest stowarzyszeniem naukowo-technicznym o zasięgu ogólnopolskim, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, wchodzącym w skład Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Ostatnie wiadomości

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.