Historia Oddziału

W dniu 11 kwietnia 1935 roku powstał w Radomiu, jako pierwszy w kraju Radomski Oddział SIMP, liczący 33 członków. Oddział powstał na bazie istniejącego od 1926 r. Koła SIMP W dniach 19-21.XII.1926 roku, jeszcze przed powstaniem Oddziału, zorganizowana została w Radomiu przez prof. H. Mierzejewskiego i prof. M. Hubera oraz inż. Cyfrackiego pierwsza konferencja tzw. Warsztatowa, dotycząca głównie organizacji produkcji w zakładach przemysłowych branży metalowej oraz kucia i wytłaczania masowego Założycielami Oddziału byli znani zasłużeni działacze SIMP, wyróżniający się również w pracy zawodowej, z osiągnięciami w rozwoju techniki i nauki. Wszyscy członkowie- założyciele Oddziału to inżynierowie mechanicy zatrudnieni w Państwowej Fabryce Broni w Radomiu, zajmujący stanowiska kierownicze i pełniący odpowiedzialne funkcje techniczne.