Kontakt z nami

Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich

Oddział w Radomiu

Dom Technika NOT
pokój 214
informacje w pokoju 213
ul. W. Krukowskiego 1
26-600 Radom

Kom: + 48 512 372 497
Kom: +48 600 298 704
Fax: 048 362 20 88

e-mail: radom@simp.pl

Konto Bankowe: Bank Pekao S.A. Oddział w Radomiu,
Nr rachunku: 13 1240 5703 1111 0010 3743 2192