SIMP logo STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW
MECHANIKÓW POLSKICH
ZARZĄD ODDZIAŁU RADOMSKIEGO
[Rozmiar: 6791 bajtów]
prof. inż. Henryk Mierzejewski
założyciel SIMP


Witamy serdecznie na stronie głównej
Oddziału Radomskiego SIMP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą około 10 000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych.
Rodowód SIMP sięga 1926 roku.

Oddział Radomski SIMP powstał w kwietniu 1935 roku, jako pierwszy oddział w kraju, licząc w dniu założenia 40 członków.
Mamy za sobą ponad siedemdziesiąt lat tradycji i doświadczenia w pracy inżynierskiej i stowarzyszeniowej.

Obecnie, poza działalnością statutową i podtrzymywaniem tradycji stowarzyszeniowej, Oddział Radomski SIMP jest otwarty na wszelkie formy współpracy mieszczące się w zakresie naszej działalności statutowej. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Oddział Radomski SIMP skupia wysokiej klasy kadrę inżynierską, naukową i rzeczoznawców, którzy posiadają kwalifikacje do wykonywania:

  • Opinii o innowacyjności, np. do wniosków o dotacje z funduszy UE,
  • Opinii technicznych,
  • Wyceny maszyn, urządzeń i pojazdów.
  • Oceny zgodności,
  • Ekspertyz,
  • Projektów technicznych,
  • Projektów konstrukcyjnych,
  • Projektów technologicznych,

SIMP jest stowarzyszeniem naukowo-technicznym o zasięgu ogólnopolskim, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, wchodzącym w skład Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Aktualny statut SIMIP i deklaracja programowa oraz pełne informacje dotyczące zakresu działalności Stowarzyszenia znajdują się na stronie Zarządu Głównego SIMP: www.simp.pl.