SIMP logo STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW
MECHANIKÓW POLSKICH
ZARZĄD ODDZIAŁU RADOMSKIEGO
[Rozmiar: 6791 bajtów]
prof. inż. Henryk Mierzejewski
założyciel SIMP

Władze oddziału

Skład Zarządu
Oddziału Radomskiego SIMP

Wybranego na Walnym Zgromadzeniu
10-05-2018 r. (kadencja 2018-2022 r.)

 1. inż. Zdzisław Kozdrach ...................................... prezes
 2. prof.dr inż. Krzysztof Górski ............................. wiceprezes ds. naukowo-technicznych
 3. mgr inż. Zdzisław Majewski ............................... wiceprezes ds. finansowych -skarbnik
 4. kol. Tadeusz Wojcieszek .................................... wiceprezes ds. organizacyjnych
 5. mgr inż. Jan Lalak ............................................... sekretarz
 6. inż. Henryk Glik ................................................... zastępca sekretarza
 7. kol. Hanna Kalita ................................................. zastępca skarbnika
 8. ppłk mgr inż. Sławomir Kwiecień ....................... członek-pełnomocnik ds.RODO
 9. dr inż. Jerzy Bochnia ........................................... członek
 10. dr inż. .Andrzej Michalczewski ........................... członek
 11. mgr inż. Mariusz Szymańczak ............................ członek
 12. mgr Kazimierz Winiarski ..................................... członek
 13. inż. Edward Chrzanowski ................................... Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej
 14. inż. Zbigniew Szczepan Korczyński ................... Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego